Katiskakalastus

Katiskakalastus on helppoa kalastusta. Kalastajan pitää vain tuntea kalojen liikkeet. Hauen kutu menee melko nopeasti jäiden lähtiessä ohitse, mutta parhaimmillaan aikainen kalastaja voi tavoittaa katiskoillaan kookkaitakin haukia. Hauen kutuajan mentyä ohitse alkaa ahvenen kutuaika. Kutuahvenia kannattaa tavoitella esimerkiksi matalista lahdista, vesikasvillisuuden joukosta ja matalilta kasvillisuuden valtaamilta rannoilta tai itse tehtyjen kututurojen liepeiltä. Kutuaikaisen ahvensaaliin parantamiseksi katiskaan voidaan kiinnittää havuja.

Kutuaikojen mentyä ohitse ahvenella, hauella ja lahnalla, kannattaa katiska siirtää syvempään veteen pyytämään ahventa. Toinen vaihtoehto on pitää katiskaa pyytämässä matalassa, jolloin siihen saattaa jäädä sattumanvaraisesti haukia, ahvenia, särkiä ja lahnoja. Se asia tulee kuitenkin hyväksyä, että katiska on ennen kaikkea kutuajan pyydys, jonka pyyntiteho hiipuu kutuaikojen mentyä ohitse.

Osa havaksesta valmistetuistakin katiskoista on hyvin pyytäviä, mutta osa taas ei. Kuvassa näkyvän Teho-katiskan lisäksi pyytäviksi malleiksi ovat Kivikankaan myymistä osoittautuneet Lokka ja Isoteho. Heikoimpia pyyntiteholtaan ovat olleet Rampo, Ufo ja mahdollisesti myös vähiten perinteistä katiskaa muistuttava Saxi.

Osa havaksesta valmistetuistakin katiskoista on hyvin pyytäviä, mutta osa taas ei. Kuvassa näkyvän Teho-katiskan lisäksi pyytäviksi malleiksi ovat Kivikankaan myymistä osoittautuneet Lokka ja Isoteho. Heikoimpia pyyntiteholtaan ovat olleet Rampo, Ufo ja mahdollisesti myös vähiten perinteistä katiskaa muistuttava Saxi.