Solmuväli-paino -laskuri hauelle

Ohjelma arvioi tietyn solmuvälin verkon parhaiten pyytämän hauen pituuden ja painon.